“Zaželi-žene za zajednicu”- provedeno prvo vrednovanje

Ovaj mjesec provedena je evaluacija zadovoljstva s pruženom uslugom pomoći u kući na području općine Staro Petrovo Selo. Evaluaciju je proveo voditelj projekta Vatroslav Babić. Budući da je ovo prva takva evaluacija, očekuje se da rezultati iste daju smjernice za eventualna poboljšanja u pružanju usluge.

Evaluacijski upitnik ispunjavali su krajnji korisnici. Upitnik je sadržavao opisni i brojčani dio. U opisnom djelu korisnici su trebali opisati kako se osjećaju vezano uz pruženu uslugu. Njih 41 izjavilo je da se osjeća sretno, 50 njih izjasnilo se sretnima s pruženom uslugom. Nitko se nije izjasnio kao nezadovoljan uslugom, niti je naveo kako mu je usluga dosadna. 21 osoba izjavila je kako se osjeća prihvaćeno, a njih 36 osjeća se manje usamljeno. Isto tako, nitko od ispitanih nije iskazao nepovjerenje prema pruženoj usluzi.

Brojčani dio evaluacije sastojao se od 7 pitanja, te su korisnici na ista odgovoriti ocjenom od 1-5.

Svoje gerontodomaćice u smislu pristojnog i ugodnog ophođenja korisnici su ocijenili s prosječnom ocjenom od 4,9. Prosjek 4,9 dali su i kvaliteti pružene usluge. Zadovoljstvo razinom komunikacije sa svojom gerontodomaćicom korisnici su ocijenili s peticom.

Opseg posla koji gerontodomaćica obavi kod svakog od njih ocijenili su s prosječnom ocjenom od 4,8, dok su uslugu pomoći u kući ocijenili jako važnom davši joj isti postotak.

Na ljestvici od 1 do 5 gdje je 1 nimalo, a 5 značajno, korisnici su prosječnom ocjenom od 4,6 ocijenili važnost pružene usluge pomoći u kući  u smislu povećanja njihove kvalitete života.

Rezultati prve provedene evaluacije odlični su i čitav projektni tim iznimno je zadovoljan, no kao i uvijek postoji prostor za napredak, stoga ćemo se potruditi da rezultati sljedeće evaluacije budu još bolji, odnosno da krajnji korisnici budu još zadovoljniji uslugom.

Projekt „Zaželi – žene za zajednicu, UP.02.1.1.13.0198“, sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda,  Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.349.278,35 kuna sa stopostotnim financiranjem iz EU sredstava.