Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

logo final-01(2)

Udruga za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“, u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje PU Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška, je 04. rujna 2020. godine započela provedbu projekta “Zaželi – žene za zajednicu”, UP.02.1.1.13.0198.

Projekt je odobren kroz otvoreni poziv Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II kojeg je provelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt izravno utječe na smanjenje nezaposlenosti marginaliziranih skupina ( u koje se ubrajaju žene starije životne dobi) i omogućuju povećanje kvalitete života starih i nemoćnih koji će ostvariti mogućnost kontinuiranog korištenja pomoći u svome domu što je u skladu s Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u RH 2011.-2016. (2018.)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.349.278,35 kuna sa stopostotnim sufinanciranjem. Provedba projekta traje od rujna 2020. godine do ožujka 2022. godine.

Više informacija možete dobiti kontaktirajući voditelja projekta Vatroslava Babića na e-mail esf.starci@gmail.com

Cilj projekta

Cilj projekta je osnažiti 15 nezaposlenih žena, pripadnica ciljne skupine, s područja općine Staro Petrovo Selo, kroz pružanje edukacije i zapošljavanje na pružanju socijalne usluge pomoći u kući za 90 najpotrebitijih korisnika. Projekt će pozitivno utjecati na povećanje zapošljivosti ranjivih skupina na tržištu rada i osigurati pružanje socijalne usluge na području JLS I skupine što će doprinijeti razvoju lokalne zajednice..

Ishodi projekta

Kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal 15 pripadnica ciljane skupine, tj. teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 90 krajnjih korisnika.

Kroz programe obrazovanja/osposobljavanja za 7 pripadnica ciljane skupine uvelike će se utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

Novosti

Strukturni i investicijski fondovi    Europski socijalni fond

Sadržaj internetske podstranice isključiva je odgovornost Udruge za integraciju glazbene kulture mladih „Starci 2001“