Održana završna konferencija projekta

„Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada“

Udruga Studio B je u ponedjeljak, 3. srpnja, održala završnu konferenciju projekta „Savladaj prepreke: Osnaži se i ostvari na tržištu rada, UP.01.2.0.04.0021“. Riječ je o projektu u kojem je naša organizacija sudjelovala kao partner. Konferencija je održana u Restoranu „AS“ u Rešetarima. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici partnerskih organizacija i institucija – Dinko Glad iz HZZ-a PU Slavonski Brod i Krešimir Marošević ispred HZZ-a, Ispostave Nova Gradiška; Barbara Jurčević ispred Općine Vrbje, te Josip Bošnjak i Stjepan Bošnjak ispred Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška. Nadalje, konferenciji su prisustvovali osobe zaposlene na projektu, suradnici naše organizacije, te predstavnici medijskih kuća.

Nakon uvodnih riječi, projekt je predstavio Boris Lekić – savjetnik / mentor, dok je ostvarene rezultate predstavila Nikolina Jureković, izvršna direktorica Udruge.

Cilj projekta bio je identificirati 15 mladih osoba na području Brodsko-posavske županije (Nova Gradiška, Vrbje, Staro Petrovo Selo i okolne općine) koje pripadaju skupini NEET osoba, te ih obrazovati i ojačati za aktivno sudjelovanje. Cilj je i nadmašen, te je ukupno obuhvaćeno 24 osobe u NEET statusu. Identificirani korisnici su se uključili u 4 neformalne edukacije razvoja mekih vještina i 4 edukacije transverzalnih vještina što je doprinijelo njihovoj integraciji na tržište rada. Ukupno je održano 3 ciklusa neformalnih edukacija mekih i transverzalnih vještina kojima je obuhvaćeno 24 korisnika i korisnica. Redovnim informiranjem o tržištu rada korisnici su imali uvid u deficitarna zanimanja i na osnovu toga su mogli izabrati program osposobljavanja koji im najbolje odgovora. Njih 15, od čega 11 ženskih i 4 muških, završilo je verificirane programe osposobljavanja.

Rezultat na koji smo posebno ponosni – 7 od 15 korisnica i korisnika uspješno se zaposlilo nakon sudjelovanja u projektu, od čega 1 osoba s invaliditetom!

Na kraju službenog dijela konferenciju je zatvorila Nikolina Jureković, koja se zahvalila svim partnerima na njihovom doprinosu, našim korisnicama i korisnicima koji su aktivno sudjelovali i uložili puno truda u postizanje svojih ciljeva, te projektnom timu – Magdaleni, Borisu, Katici, Valentini, Štefanu i Mariji, bez čijeg rada, posvećenosti i truda ovi rezultati ne bi mogli biti postignuti.

Podsjetimo, projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u iznosu od 1.760.640,00 kuna sa stopostotnim financiranjem u sklopu Poziva „Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu“. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (8,11%) i iz Inicijative za zapošljavanje mladih (91,89%). Trajanje projekta bilo je 24 mjeseca, od 6.7.2021. do 6.7.2023. godine.