JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU „Zaželi – žene za zajednicu, UP.02.1.1.13.0198“ – ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II NA PODRUČJU OPĆINE STARO PETROVO SELO

 
Pozivaju se ženske osobe na prijavu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – žene za zajednicu, UP.02.1.1.13.0198“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje žena koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.
Na ovaj poziv se mogu prijaviti žene koje ispunjavaju sljedeće uvjete:


– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem
– s prebivalištem u općini Staro Petrovo Selo


Sukladno Pozivu naglasak se daje na pripadnice ciljne skupine (žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice…)
Vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci, a uključuje edukaciju sa stjecanjem javne isprave i Ugovor o radu u trajanju od jedne godine (12 mjeseci).


Opis poslova:
• obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 6 krajnjih korisnika.


Sve zainteresirane žene molimo da se jave na natječaj osobnim dolaskom u ured Udruge (Starci 20 a, 35420 Staro Petrovo Selo) ili putem e-mail adrese: esf.starci@gmail.com do 24. rujna 2020. godine.
Prijavi je potrebno priložiti:

  1. Zamolbu podnositeljice prijave
  2. Životopis podnositeljice prijave
  3. Presliku osobne iskaznice
  4. Presliku svjedodžbe o završenoj školi
  5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
  6. Dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  7. Dokaz pripadnosti ciljnoj skupini (ovisno o podgrupi ciljne skupine dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost – npr. za OSI Rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja ili druga medicinska dokumentacija; za žene žrtve nasilja – odgovarajuća dokumentacija (preslike kaznene prijave; mjere zabrane pristupa i sl.); za žene izašle iz sustava skrbi potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb i tako dalje.)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po pozivu.
Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozivat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidatkinje će biti obaviještene osobnim kontaktom.
Kandidatkinja koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla svoju prijavu.
O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.
Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Udruge za integraciju glazbene kulture „Starci 2001“ i oglasnoj ploči u općini Staro Petrovo Selo.


Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Udruge za integraciju glazbene kulture „Starci 2001“ osobno, na broj telefona: 0977518999 ili putem e-maila: esf.starci@gmail.com

Poslodavac

Poslodavac: Udruga za integraciju glazbene kulture mladih ‘Starci 2001

Projekt je financirala EU iz Europskog Socijalnog Fonda-a sa 100% intenzitetom potpore.